´Fred om möjligt, sanning till varje pris.´   – Martin Luther

 

 

Välkommen till denna politiskt oberoende webbsida som är dedikerad till att hjälpa till att skapa Sveriges ljusnande framtid. Här kommer vi att sätta ljus på dolda systemfel och härskartekniker i Sverige som missleder människor och skapar stort lidande för hela det svenska folket. Förhoppningen är att många fler kommer att vakna upp till sanningen när de har navigerat sig igenom denna sidan. Vi önskar en öppen debatt, vi anser oss ha goda avsikter, vi ställer oss helt utanför vänster-höger-paradigmen och vi respekterar alla åsikter.

OBS: Här finns ett informerande flygblad som du kan maila, dela på FB och dela ut i brevlådor till svenska folket för att skapa opinion mot det förtryck som pågår från bankernas, pressens och statens sida gentemot det svenska folket.

De 10 senaste artiklarna nedan – alla artiklar finns här: