En webbsida för Sveriges framtid…

Välkommen till denna webbsida som är dedikerad till att hjälpa till att skapa en bättre framtid för Sverige och det svenska folket. Vi är opolitiska och positionerar oss inte på en vänster-höger-skala. Däremot är vi inte rädda för att diskutera olika typer av ”känsliga” frågor som MSM(Main Stream Media – svensk gammelmedia) har försökt ta över genom stämpling av alla oliktänkande människor som extremister, rasister och liknande epitet. Med tanke på den moderna kultur av ytliga begär och omedelbar tillfredsställelse som MSM idag marknadsför till det svenska folket anser vi att det finns stort behov av att diskutera de verkliga orsakerna till att denna kultur framställs som den enda rätta.
På denna sidan kommer vi att ta upp problem som har varit dolda för det svenska folket under mycket lång tid och som vi anser skapar söndring och stort lidande för det svenska folket. Förhoppningen är att många fler kommer att vakna upp till sanningen och ena sig och i sådant fall finns chansen att göra Sverige till ett mycket bättre land i slutändan. Vi vill ha en helt öppen debatt utan fördomar och vi anser oss ha goda avsikter och respekterar alla åsikter.