Svenska folket måste eliminera neo-marxismens inflytande. Neo-marxism del 6

Sveriges neomarxistiska makthavare, dvs MSM, Riksdagspartier och Statstjänstemän har i stor skala förstört Sveriges militära försvar, vår matförsörjning, våra lantbrukare, våra kärnfamiljer, vårt utbildningssystem, vår kristna moralgrund, våra barns psykiska hälsa samt Sveriges industrier och Sveriges statsreligion. Det är en invasion av Sverige som pågått i det tysta under decennier.

Text: Marcus Gullberg

Man skulle kunna tro att vi pratar om en hemsk mardröm, men detta har hänt i fullt dagsljus under många decennier utan att några bomber har fallit och utan att folket reagerat pga MSMs totala maktmonopol. Tvärtom välkomnade många av oss inklusive jag själv många nymodigheter som ”spännande” och ”intressanta”. Idag ser vi vidden av den katastrofen som har drabbat Sverige och det svenska folket. Neo-marxisterna har med folkets bistånd lyckats skapa en mardrömslik situation för Sverige och dess medborgare, i synnerhet ungdomarna.

Vad som nu väntar Sverige är en smärtsam resa tillbaka till framtiden och en mänsklig kultur som åter kan skapa harmoni i samhället. Allt börjar med att utbilda folket om sanningen kring landets tillstånd och där kan varje medborgare spela en helt avgörande roll.

Aldous Huxley:

”By simply not mentioning certain subjects… totalitarian propagandists have influenced opinion much more effectively than they could have by the most eloquent denunciations.”

Genom att sprida ett konstant brus av meningslösa nyheter kring sex, våld, nöjen, materialism, BNP-tillväxt, små orättvisor och meningslöst politiskt käbbel har MSM lyckats förtrycka den viktiga debatten om Sveriges nyckelfrågor vilka för alla nationer är kultur, familjer, traditioner, religion, lantbruk, industri etc.


Sanningssägare stämplas som extremister, antisemiter och rasister enligt neo-marxismens gamla invanda taktik.


Neomarxistiska protester arrangeras och finansieras på beställning av oligarker som George Soros. Utöver det har alla riksdagspartierna varit medansvariga för ett förintelsekrig mot Syrien via stöttandet av USA:s sionistiska proxykrig i Mellanöstern. Även krigen mot Irak och Libyen som USA genomförde var helt i linje med alla riksdagspartiernas önskemål.

Kom ihåg att de rika länderna i Mellanöstern såsom tex Saudi-Arabien, Dubai, Qatar, Förenade Arabemiraten, Israel etc i princip inte tar emot några flyktingar alls utan istället skickas flyktingarna 3000 km norrut till Sverige, till ett land med en helt annan kultur och religion än mellanösternländerna. Naturligtvis skriver MSM inte en rad om detta eller ens beklagar att Syriens grannländer inte tar emot några flyktingar. Subversionsstrategin är så uppenbar att ingen kan missa den.

De djupa spåren av förödelse i statistiken som neo-marxisterna har lämnat efter sig är verkliga, påtagliga och kan inte döljas på något sätt. Ingen kan ifrågasätta Sveriges katastrofala situation gällande militärt försvar, matförsörjning, utbildningssystem, psykisk ohälsa bland unga, migrationspolitik, skilsmässostatistik, ensamboende, materialism, ateism och brist på kulturell identitet.

Att sätta ljus på dessa bistra sanningar tror jag är Sveriges stora hopp inför framtiden.

Enligt ”Mediakademins” Förtroendebarometer 2016 har nu 13% av svenska folket förtroende för riksdagspartierna och 22% har förtroende för MSM. Med den senaste tidens sexskandaler bland de politiskt korrekta feministiska nyehtsredaktionerna tror jag inte att svenska folket har större förtroende för den neo-marxistiska propagandan som pumpas ut över Sverige sedan många decennier.

Enligt SOM-undersökningen 2012 hade journalister lägst förtroende av alla yrkesgrupper i Sverige, endast 24% hade förtroende för journalister. Det visar på det enorma missnöjet som jäser bland folket och som alternativmedia med sina idéellt arbetande krafter måste dra nytta av snarast möjligt.

Jag citerar Abraham Lincoln som mördades 1865 under mystiska omständigheter:

“I am a firm believer in the people. If given the truth, they can be depended upon to meet any national crisis. The great point is to bring them the real facts.”

Var börjar vi då?

Vi börjar med att sprida sanningen vitt och brett till alla som vill lyssna och lära. Varje medborgare har en unik möjlighet att göra en god gärning i detta läget och informera sina vänner och bekanta om Sanningenomsverige via mun till mun-metoden eller via email.  Vi kommer även att skapa en A4-flyer för att informera folket om de dolda sanningarna som de förtjänar att få veta om.


Låt inte MSM behålla kontrollen över informationsflödet och låt inte folket glömma MSM:s totalt respektlösa behandling av folket som idioter.


Framtiden

Några viktiga frågor inför framtiden handlar om:

  • vilken kultur vi vill ha och vilken statsreligion som skall gälla i Sverige?
  • staten skall alltid trycka pengarna. Inga privata banker får trycka pengar.
  • Vilket ekologiskt lantbruk vill vi ha och hur skall vi bygga upp det?
  • Hur skall vi stärka kärnfamiljen och låta barnen få en trygg uppväxt som ger god mental hälsa utan pillerberoende?
  • Hur skall vi kunna försvara vårt land?
  • Vad skall vi producera i framtiden?
  • Hur skall vi stärka gemenskapen bland folkets invånare och stoppa ensamheten?

Sist men inte minst borde vi fokusera på dygder eftersom ett bra land bygger på dugliga människor som vill göra bra saker och jobba hårt.

Konfucius:

“The superior man thinks always of virtue; the common man thinks of comfort.”

I dessa punkter finns nycklarna till att skapa ett starkt Sverige igen tror jag. Det är inte så att Sverige inte har någon potential alls. Det svenska folket har råkat ut för ett historiskt förräderi precis som många andra länder också har gjort. Jag skulle vilja säga att det är ett smärre mirakel att Sverige inte kollapsat redan och det svenska folkets generositet, tålamod och uthållighet kan inte förnekas.

Hur skall vi då döma våra dolda makthavare?

Kan det vara så att alla våra makthavare, militärer och MSM är ”dumbommar” som inte förstår att ett land utan matförsörjning, religion, försvar och kärnfamiljer inte överlever? Kan det vara så att de inte förstår att om man flyttar hundratusentals muslimska flyktingar till Sverige och passiviserar dem utan arbete blir det problem? Är det så att de inte förstår att om man förstör den svenska kärnfamiljen så kommer svenska barn att lida skada?

Oavsett svaret är nog de allra flesta människor eniga om att sådana makthavare skyndsamt måste ombedas att lämna sina poster.

Hur kan vi hjälpa till?

Förändring börjar i liten skala och jag tror att om alla läsare, inklusive jag själv, skickar länken till sanningenomsverige.se till tio vänner och/eller släktingar så kommer det att göra en stor skillnad på kort sikt. En annan strategi som ingen kan övervaka är att dela ut flyers om vår hemsida i brevlådorna under sin dagliga promenad.

Benjamin Franklins profetia om att folket, precis som i Exodus i Bibeln, skulle bli tvungna att slåss mot en tyrann för att vinna sin frihet ligger nära till hands. Han föreslog redan 1776 att följande citat skulle finnas på baksidan av USAs stora sigill:

“Rebellion to tyrants is obedience to God.”

Martin Luther:

“Peace if possible, truth at all costs.”

George Orwell:

“In a time of universal deceit – telling the truth is a revolutionary act.”


Räkna med tystnad från MSM tills dess att de blir desperata – då kan vi räkna med alla former av attacker och smutskastning. En råtta som trängs in i en hörna går till anfall. Ondska är alltid ondska.


Tacitus:

“The desire for safety stands against every great and noble enterprise.”

Svenska folket har kanske sin största utmaning i att inse att deras ”trygghet” och ”lycka” är en illusion skapad via MSM och att om folket inte agerar nu återstår bara slaveri i globalismens namn framöver. Detta är ingenting som globalisterna hymlar med och därför är det helt avgörande att nu väcka upp svenskarna som sovit djupt i sitt ide under många århundraden.