Tio okända sanningar om det extrema landet Sverige…

 

Av Marcus Gullberg, 2017-11-13.

I den här artikeln vill jag påvisa med några få exempel hur extremt vårt neomarxistiska land Sverige har blivit. Sverige är idag allt annat än landet lagom med en harmonisk och hälsosam befolkning. Vi har kastat ut våra traditionella värderingar, vår religion och vi har blivit extremt individualistiska, dvs vi tror på oss själva och vår förmåga och vi bildar inte familjer. Vi är idag världens mest ensamma folk där ungefär hälften av alla medborgare bor ensamma utan barn. Samtidigt har barnen blivit djupt olyckliga i den svenska skolan och mer än halva svenska folket är idag överviktiga. När det gäller sexualbrott har Sverige överlägset flest antal inrapporterade våldtäkter i världen idag, ett faktum som chockerar många människor även om vissa vill bortförklara siffrorna på olika tveksamma sätt. Eftersom kvinnor är primära offer, varför reagerar inte feministerna?

Vi har en riksdag som tagit bort våra beredskapslager av mat och samtidigt har vi importerat mat till den grad att svenska bönder är nästan helt utdöda idag. Riksdagen har stöttat alla USAs krig i mellanöstern utan att fråga folket, vi stödjer vår egen massmigration från samma region samtidigt som vi inte ifrågasätter att de rika länderna i mellanöstern inte tar sitt ansvar för flyktingarna.

Vi har gett bort rätten att skapa våra egna pengar till privata banker och vår fristående Riksbank lyder frivilligt under den transnationella superbanken BIS som inget land i världen får granska eller ifrågasätta. Vi har samtidigt stora skulder till IMF som lyder under BIS. Dessa avgörande frågor för vårt land omnämns i princip aldrig i svensk MSM(Main Stream Media). Samma svenska media som är fulla av rubriker varje dag gällande skandaler, våld, katastrofer, sport, sex, tillväxt, skvaller etc. Är Sverige fortfarande ett fantastiskt och civiliserat land? Är det så att medias propaganda har hjärntvättat oss att tro att vi har det bra?Vi har mat och husrum men hur är det med sammanhållning och social trygghet i Sverige?

Med nedanstående fakta på bordet tror jag att många svenska medborgare inser att vi är på helt fel spår oavsett vad vår media påstår.

 

  • Svenskarna är världens ensammaste folk. Cirka 48% av alla svenskar lever ensamma*.
  • Svenskarna är världens mest individualistiska och sekulära folk enligt undersökningar**.
  • Bland svenska flickor(15 år) har närmare 60% regelbundna psykiska besvär och cirka 30% av pojkarna***.
  • 51% av alla svenskar har övervikt eller fetma. 29% av våra unga mellan 16-29 år är antingen överviktiga eller lider av fetma.****.
  • Alla svenska riksdagspartier var eniga om att ta bort beredskapslagerna av mat så att folket inte har mat vid en krissituation.
  • Alla svenska riksdagspartier var eniga om att stödja USAs alla krig i mellanöstern(Syrien, Irak, Libyen) och Afghanistan. Samma krig som har lett till massdöd och massmigration i samma länder. Ingen förbättring av förhållandena har heller skett efter regimskiftena i samma länder.
  • Sverige intar en föga hedrande förstaplats gällande rapporterade våldtäkter i världen idag*****. Många hävdar att det är relaterat till vår bristfälliga hantering av massmigrationen till Sverige.
  • Alla svenska riksdagspartier är eniga om att stödja de privata bankerna och den fristående Riksbanken så att endast privata aktörer kan trycka upp nya pengar. Riksbanken kontrolleras av BIS i Schweiz, en transnationell superbank i Schweiz som inget land(medlem eller icke-medlem) får granska eller ifrågasätta.
  • Svensk (monopol)media kontrolleras idag av två familjer(Bonnier och Hjörne), en multinationell koncern(Schibsted) samt en stiftelse. Svensk media har i princip identiska nyheter med fokus på sex, sport, katastrofer, skvaller, tillväxt och våld – saker som knappast utvecklar vår analysförmåga eller medkänsla. Viktiga ämnen bemöts med tystnad eller hot om stämpling av oppositionella röster i enlighet med PK-narrativet. Alternativ media utmålas som ”fake news”. Regeringen gör inget för att uppmuntra alternativ media, snarare tvärtom.
  • Det finns endast cirka 16 000 heltidsbönder(0,016% av befolkningen) kvar i Sverige idag och man räknar med att allihop är borta inom cirka 10 år. Det har i historien aldrig existerat ett land utan bönder.

 

* http://www.regiodata.eu/en/984-single-person-households-in-europe-the-swedes-live-alone

** http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings

*** https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Samre-psykisk-halsa-bland-unga-i-Sverige-an-i-ovriga-Norden/

**** https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/

***** https://therationalistsdotorg.files.wordpress.com/2015/12/932.jpg