Videoserie om neo-marxismens subversion av hela världen…

Nedan kan ni se ett antal utvalda videos på engelska(vi skall presentera svenska undertexter snart) om neo-marxismens subversion och övertagande av världen. I första delen visas hur neo-marxismen orsakade nedgången för den moderna människan genom förstörandet av harmonin i familjer och andra sociala relationer.

 

I den andra delen visas hur neo-marxismen förstör hela mänskligheten via sin subversion av religionerna och via våldsamma revolutioner genomförda av ”nyttiga idioter”. Människorna blev till slut ateistiska materialister utan att förstå orsakerna men i själva verket förvandlades våra tankar gradvis i den neo-marxistiska riktningen utan att vi förstod hur det gick till.

I den tredje delen visas hur de neo-marxistiska härskarna använde sig av uråldriga subversionstaktiker från Kina som gjorde att de kunde förstöra nästan allt av värde i alla de länder som de attackerade via bedrägeri. Folken förstod inte ens att de var under attack och lockades av fri sex, sport, skandaler, materialism, politiskt käbbel som neo-marxisterna spred via media som de skapade sig monopol på i alla länder. När folket blir alltför beroende av den tyranniska staten blir de till sist hjälplösa och staten samt dess företrädare ser till att bli till den nye, tyranniske Guden som tar all makt och alla rikedomar.