Undersökningar visar att kvinnor dominerar moderna relationer i väst….

 

av Marcus Gullberg, 2017-11-15.

 

I den här artikeln undersöker jag moderna parrelationer. Alla svenskar vet att män generellt beskrivs som aggressiva och dominanta gentemot kvinnor i svensk press(MSM – Mainstream Media). Efter den senaste #metoo-skandalen utmålas män i allmänhet som jordens avskum. Sanningen är aldrig så enkel. Eftersom vi vet att mycket information som MSM presenterar som absolut sanning endast är halvsanningar som skapar konflikter mellan människor undersökte jag forskningen kring moderna parrelationer i detalj. Med tanke på de senaste skandalerna kring sexuella trakasserier i Hollywood kan man lätt få intrycket att alla män är svin som trakasserar svaga kvinnor. Även om de där männen finns så är de absolut inte representativa för alla män.

Se nedan på några okända fakta som skakar våra gamla ”MSM-föreställningar” om män och kvinnor i sina grundvalar. Kom ihåg att dessa undersökningar har utförts i väst-Europa eller USA och kan alltså inte generaliseras till andra kulturer. Noterbart är att många feminister och MSM antingen inte talar alls om dessa undersökningar eller vägrar erkänna deras sanningshalt. Eftersom de går tvärtemot den världsbild som MSM har målat upp de senaste 50 åren undanhålls informationen för de allra flesta människor. På denna webbsida kommer vi dock att presentera den nakna sanningen och inte den politiskt korrekta versionen(om den är falsk).

Det visar sig i själva verket i många undersökningar att moderna män har övertagit den traditionella kvinnorollen i familjerna. Numera är det den moderna kvinnan som dominerar mannen i de allra flesta parrelationer enligt undersökningar. En sanning som kan vara svårsmält för många av oss som har läst MSM-nyheter hela livet. Samtidigt kan noteras att kvinnor trots sin nyvunna makt i familjen generellt drabbas av fler depressioner än männen. Man kan också säga att när det gäller allvarliga fysiska skador efter våld i en relation är männen fortfarande något mer skyldiga än kvinnorna(60% kvinnor, 40% män av allvarliga skador).

 

Källor med länkar till mina påståenden presenteras längst ned i artikeln.

 

 

 • Fler kvinnor än män är aggressiva och kontrollerande i sina relationer enligt en undersökning.
 • Fler män än kvinnor rapporterar att de utsatts för fysiskt våld av sin partner enligt en undersökning.
 • 40% av de fall som har allvarliga skador efter fysiskt våld från sin partner är män enligt en undersökning.
 • Fler män än kvinnor är utsatta för verbal och fysisk terror i sin relation enligt en undersökning.
 • Många fler kvinnor än män är chefer i familjen. En undersökning visar att kvinnorna är ”hemmets drottningar och kungar…” i de flesta hushållen.
 • I en annan undersökning anser sig nästan dubbelt så många kvinnor som män vara familjens överhuvud. ”Women Call The Shots At Home” säger artikeln.
 • I 71% av fallen utövar kvinnorna det fysiska våldet i parrelationer där bara den ena parten är våldsam enligt en undersökning. I relationer med ömsesidigt våld är våldet ganska jämnt fördelat mellan könen.
 • Kvinnor pratar nästan tre gånger mer än män, de yttrar 20 000 ord om dagen medan män bara pratar 7 000 ord enligt en undersökning. 
 • Kvinnor kontrollerar cirka 80% av alla konsumtionsbeslut och shoppar mycket mer än män enligt undersökningar.
 • Kvinnor initierar skilsmässa i cirka 70% av alla fall enligt en ny undersökning.
 • Ungefär dubbelt så många kvinnor som män är deprimerade.

 

Med ovanstående fakta på bordet vågar jag påstå att den hets mot svenska män som pågått i svensk media under flera decennier till stora delar är falsk och driven av dolda neo-marxistiska motiv som vi har tagit upp i många andra artiklar på denna sidan. MSM vill förtrycka män och skapa konflikter mellan könen, det ingår i den Machiavelliska strategin om att ”söndra och härska”. Det verkar idag som om kvinnor i själva verket har tagit över mannens roll som ledare i hemmet.  Socrates sade för två tusen år sedan följande:

‘Once made equal to man, woman becomes his superior.’ 

 

Socrates verkar ha blivit sannspådd två tusen år senare när vi ser på ovanstående fakta. Fredrik den store hävdade på 1700-talet att det farligaste för ett land är att männen blir feminiserade eftersom landet blir försvarslöst. Är det där vi hittar en av de verkliga orsakerna till förtrycket av de svenska männen i svensk MSM?… Hur många unga svenska män idag tror inte på att han borde bli mer feminin och tolerant?… I själva verket kan vi med denna artikel en gång för alla krossa myten om att män dominerar kvinnor i parrelationer.  Det faktum att kvinnor pratar tre gånger mer än män och tar de flesta skilsmässobesluten indikerar också att de dominerar sina relationer på flera sätt.

 

Källor

http://www.telegraph.co.uk/men/relationships/10927507/Women-are-more-controlling-and-aggressive-than-men-in-relationships.html

http://www.saveservices.org/2012/02/cdc-study-more-men-than-women-victims-of-partner-abuse/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3228614/Mothers-make-important-financial-decisions-families-choose-holiday-research-finds.html

http://www.pewsocialtrends.org/2008/09/25/women-call-the-shots-at-home-public-mixed-on-gender-roles-in-jobs/

http://www.mintpressnews.com/woman-aggressor-unspoken-truth-domestic-violence/196746/

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2281891/Women-really-talk-men-13-000-words-day-precise.html

http://www.supportingadvancement.com/vendors/canadian_fundraiser/articles/womens_affluence.htm

https://www.psychologytoday.com/blog/the-new-resilience/201508/women-initiate-divorce-much-more-men-heres-why

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/depression/art-20047725