Elva uppenbara tecken på skendemokrati i Sverige…

Karikatyr från 1912 om hur privata banker styr liv och död för alla företag genom räntor och krediter.

Av Marcus Gullberg. 2017-11-24.

 • (Skuld)Pengarna trycks inte av staten, de trycks av privata banker

Vem gav bort rätten att trycka sedlar och mynt till Riksbanken samt att skapa krediter till de stora affärsbankerna? Är det folkets vilja eller är det tidernas största bedrägeri som pågår i fullt dagsljus sedan 1897? En bank behöver bara bevisa att den har 0,028% i tillgångar, resten är tillåtet att skapa som krediter enligt Basel-reglerna som BIS(Bank of International Settlements) har beslutat om. Det betyder att 2 800 kronor räcker för att trycka upp en miljon i lån.

Med rätten att skapa nya krediter kommer också rätten att strypa krediterna. Eftersom cirka 98% av alla pengar idag är krediter inser man snabbt att om krediterna dras in så kollapsar landets ekonomi och depression infinner sig. Senast det hände i Sverige var 1992 då 60 000 företag gick i konkurs på detta sättet. På så vis har bankerna tagit den yttersta makten över Sverige och de håller det svenska folket i ett järngrepp. Detta har alla våra Riksdagspartier gått med på frivilligt och en total avsaknad av politisk debatt råder i denna ödesfråga sedan vår ”demokratis” införande. Vi talar om tolerans i debatten. Är det tolerans för ondska som vår media (Mainstream Media, MSM) egentligen talar om?

 • Statens skuldsättning och svenskt medlemskap i en hemlig superbank(BIS) i Schweiz

BIS huvudkontor i Schweiz

 

”The Bank, its property and assets and all deposits and other funds entrusted to it shall be immune in time of peace and in time of war from any measure such as expropriation, requisition, seizure, confiscation, prohibition or restriction of gold or currency export or import, and any other measure.”

– Article 10, Instrument of Foundation, Bank of International Settlements(BIS)

Ytterst få svenskar har hört talas om den schweiziska superbanken BIS(Bank of International Settlements) där Sverige samt 60 andra industrinationer är medlemmar. USA, Kina, Japan, Tyskland, England, Frankrike, Indien, Ryssland är alla medlemmar. BIS är den transnationella superbanken som vår riksbank rapporterar till och som styr över hela den internationella finansmarknaden inklusive IMF och Världsbanken. BIS sätter upp reglerna för hur affärsbankerna kan skapa lånepengar nästan ur tomma intet.

BIS har en ytterst märklig historia sedan starten 1930 eftersom man samarbetat med alla möjliga länder oavsett politisk inriktning, tex nazi-Tyskland, bolsjevik-Ryssland, kommunist-Kina, USA etc. BIS är kanske det tydligaste beviset på att hela världen styrs av en liten grupp människor dolda för allmänheten. Alla medlemmar har skrivit under på att följa BIS instruktioner till punkt och pricka. Inget land har heller rätt att granska BIS. BIS har eget territorium och en egen polisstyrka för att skydda sig. När man inser att andra världskriget kontrollerades från BIS och att alla krigförande nationer(allierade, nazister och kommunister) samarbetade på BIS i Schweiz kan man ju fråga sig om hur det ligger till med den sanna historien om andra världskrigets orsaker.

Eftersom Sverige har stora statsskulder är det naturligt att de stora långivarna kan ställa krav på landet. Napoleon sa på sin tid:

“When a government is dependent upon bankers for money, they and not the leaders of the government control the situation, since the hand that gives is above the hand that takes. Money has no motherland; financiers are without patriotism and without decency; their sole object is gain.”

 

 • Mediaoligopolet(MSM) i Sverige – tyrannens röst är den enda som hörs

Två familjer och en internationell koncern som kontrolleras av en massa banker styr i princip all viktig media i Sverige. När man ser hur dessa tidningar har i allt väsentligt samma innehåll(sex, sport, skvaller, hot om katastrofer, modern kultur, ekonomi etc) inser man snabbt att det inte kan vara en slump att de är så rädda för alternativ media. Alternativ media utmålas som fake news av den enkla anledningen att om folket inser att MSMs enda fokus är att röva(via tryckandet av skuldpengar), förslava folket och förstöra alla länders kultur och traditioner så kommer folket att göra uppror.

Sist men inte minst har vår MSM tagit bort alla kommentarsfunktioner på sina hemsidor vilket gör att folket aldrig kan komma till tals. Ett tydligt tecken på tyranni.

 • Massövervakning av folket via hemlig polis – tecken på tyranni

Alla Riksdagspartier är överens om att man skall massövervaka alla telefonsamtal. Sms och email som skickas i Sverige. Det låter ju som en klok idé pga alla terrorister? Faktum är att alla tyranner är rädda för folkets makt. Om de förskräckliga sanningarna om tyrannerna sprids bland folket så kommer tyrannerna att ligga risigt till och det vet de om. Gustav III-mordet, Krueger-mordet, Palme-mordet, Anna Lindh-mordet, Estonia-katastrofen är alla avgörande händelser där folket aldrig har fått reda på sanningen just därför att om den kom ut skulle folket få veta för mycket om sanningen. Hans Holmér, spaningsledare för Palme-utredningen sade:

”Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i dess grundvalar”.

Vilken var sanningen då? Sanningen var naturligtvis inte begränsad till Palme-mordet utan sanningen skulle visa på att ”folkmoralen” som de allra flesta människor tror på inte utövas av ”eliten” utan att deras moral är genomkorrumperad. Om folk visste detta skulle de ifrågasätta hela demokratin, bankväsendet, medias propaganda etc. Geijeraffären med höga svenska makthavare, t.e.x.Palme, från olika partier inblandade i bordellverksamhet och med misstankar om pedofili var en fingervisning om vad som pågår i höga kretsar.

Sist men inte minst finns det idag ingen som kan kontrollera vår hemliga polis(FRA, Säpo och MUST) eftersom allt är hemligt och de är stater i staten. Man skulle kunna kalla dem för tyrannernas torpeder som har fått rätt att överskrida lagar och regler för att försvara ”demokratin” som i själva verket har blivit bankernas och MSMs tyrannstat utan någon som helst form av verklig demokrati.

 

 • De största frågorna som MSM aldrig debatterar avslöjar skendemokratin

En tyrann vill naturligtvis inte att folket skall känna till honom och hans dåliga gärningar. Han opererar alltid via marionettdockor som är mutade och har höga ställningar i samhället. Detta gör att avgörande frågor som penningproduktion(främst i form av krediter), MSMs oligopol, kärnfamiljens död i Sverige, unga människors kollapsande hälsa, den kristna kulturens kollaps, PK-diktaturen, våra Riksdagspartiers stöttande av USAs alla krig i mellanöstern som leder till massmigration nästan aldrig diskuteras i MSM.

 

 • Vad du än röstar på så gör det ingen skillnad

 

Folk tror på att deras röster kan göra en skillnad i valen men i själva verket är resultatet detsamma oavsett vilket parti du röstar på. Vad menar jag? De avgörande frågorna gällande penningproduktion, media, globalism, eliminering av traditionell kultur och moral, kärnfamilj och traditioner samt kristendomen kommer att fortgå i samma stil oavsett vilket parti du röstar på. Inget parti har modet att ta upp de avgörande frågorna som att vårt land har gett bort sin självständighet till det internationella storkapitalet. Vi kan rösta om mindre frågor som tex om vi skall ha 51% skatt eller 53% skatt. Folket slåss alltså om brödsmulorna.

 

 • PK-diktaturen stoppar yttrandefriheten

Den svenska PK-diktaturen är vid det här laget välkänd över hela världen och de svenskar som talar om negativa effekter av massmigration samt andra frågor som är obekväma för tyrannerna karaktärsmördas och stämplas som olika extremister av MSM som leder till att de kan få privata problem. På detta sätt skapar de rädsla hos folket som gör att de kan förtrycka folkopinionen. Detta är ett flagrant brott mot yttrandefriheten och bevisar tyrannernas totala intolerans mot opposition.

 • Beredskapslager borttagna – inget parti reagerar

Våra tyranner vill ha full kontroll på varje medborgare och övervakar dem, beskattar dem och sätter dem i statens omvårdnad från ett års ålder. Ursäkten är att staten vill ta bra hand om varje medborgare. Men att erbjuda grundläggande trygghet till medborgarna vid en internationell kris vill staten inte göra. Följaktligen har staten nu eliminerat våra beredskapslager av mat som gör oss helt försvarslösa vid ett storkrig.

 • USAs krig i mellanöstern – inget parti reagerar

Om vi hade frågat folket om Sverige borde stötta USAs krig i mellanöstern gissar jag att max 20% skulle stötta dem med tanke på deras enorma negativa effekter och mycket begränsade positiva effekter på dessa länder. Därför talar man inte om att alla Riksdagspartier stöttar USAs krig. Man ser ett mönster i att USA startar krig mot länder som inte vill ha en centralbank och som vill sälja sin olja i en annan valuta än dollarn.

 • Massmigration och kriget mot den kristna kulturen

Varför är det så positivt med massmigration? Vi kan öka vår tolerans för andra kulturer och befrämja det multikulturella samhället. Detta är MSMs version av sanningen och det finns naturligtvis positiva aspekter med migration. Vad MSM inte berättar är att det multikulturella samhället kräver gemensam moral och normer för alla medborgare, annars uppstår kaos. Men istället vill våra tyranner skapa kriminalitet och konflikter mellan migranter och svenskar i sann Machiavellistil. Det åstadkoms genom att tillåta vissa migranter att begå hemska brott utan allvarliga straffpåföljder. Man ser genom fingrarna och rekommenderar tolerans mot så hemska brott som gångvåldtäkter. Genom att stämpla alla meningsmotståndare som extremister i media kan de fortsätta att underminera samhällsmoralen till dess att kaos uppstår.

 • Kärnfamiljens och böndernas död – inget parti reagerar

Alla människor vet att ett land är dömt till undergång utan kärnfamiljer och matproduktion eftersom kaos uppstår när folk inte har familjer och mat. Sverige är nu på väg i expressfart mot detta tillstånd och det är naturligtvis ingen tillfällighet. Vi har endast 16 000 heltidsbönder kvar i Sverige idag (0,016% av befolkningen).Tyrannerna planerar att ta den absoluta makten när kaos inträffar och den stunden är inte långt borta som de allra flesta inser. Det är därför som folket nu måste vakna upp och inse vilket hemskt samhälle som dessa dolda härskare har skapat.

 • Unga människor utan framtidstro och hälsa – ingen agerar

Hela folket vill naturligtvis att deras unga människor skall kunna ha en god hälsa och framtidstro med möjlighet att bygga upp sina egna liv i framtiden. Men vårt samhälle idag skapar unga människor som är helt uppslukade av telefoner, datorer och allehanda sociala medier, dataspel etc på skärmarna. Många unga vill inte ens arbeta. Staten gör inget för att stoppa utvecklingen och har tvärtom uppmuntrat utvecklingen genom att ge alla elever egen dator. Problemet är att unga människor inte kan hantera alla lockelser som finns idag med spel, porr, social media etc. Resultatet blir att våra barn mår sämre än någonsin och cirka 60% av alla 15-åriga flickor har idag regelbunden psykisk ohälsa och cirka 30% av alla svenskar mellan 16-29 är överviktiga. Sverige är det land där unga människor mår allra sämst men ingen makthavare sätter stopp för eländet.