Bechir Rabanis mystiska dödsfall – en ny situation i Sverige…

Bechir Rabani – copyright ”Megafonerna”

Vi är många som är djupt bedrövade efter att Bechir Rabbins plöstliga dödsfall under natten till fredagen den 15 december 2017. I sammanhanget måste nämnas att Megafonerna, hans mediekanal hade gjort hembesök hos Robert Aschberg några dagar tidigare. Aschberg är ju rikskändis och bedriver granskande journalistik mot olika medborgare där han åker hem till dem och besöker dem (och kritiserar dem). När han nu drabbades av samma taktik blev hans fru inte alls glad över det och hotade dessutom Rabani inför videokameran.

 

Sannolikheten att Rabani skulle avlida av plötsligt, naturligt hjärtstillestånd den 15 december var cirka en på tjugo miljoner (1/20 000 000)

Vi kan inte och vi har inte som uppgift att peka ut en skyldig till detta dödsfall men vi måste trots allt se på sannolikheten för att Bechir Rabani skulle dö av ett plötsligt, naturligt hjärtstillestånd natten till den 15 december 2017. Vi vet att det omkommer cirka 15 personer om året av plötsligt hjärtstillestånd i åldersgruppen 19-35 år i Sverige. Om vi beräknar sannolikheten för en valfri dag i Sverige så är det cirka 1 på 20(15/365) att någon svensk person i den åldersgruppen skall dö av plöstligt hjärtstillestånd.

Eftersom det finns cirka 1 miljon män (vi räknar bort kvinnorna för att vara mer konservativa i vår uppskattning) i åldersgruppen 19-35 år kan vi alltså räkna med att risken för att avlida en slumpmässig dag för en ung svensk man i åldersgruppen 19-35 år är 1 på 20 miljoner (1/20 * 0,000 001). Alltså, när Bechir Rabani gick och lade sig för att sova den 14 december var risken för att han skulle dö på natten i denna åkomman cirka 1 på 20 miljoner – förutsatt att han inte hade medfödda hjärtsjukdomar men det verkar inte han inte ha haft enligt uppgifter från hans bekanta.

Med detta sagt är det inte uteslutet att han kunde ha dött av naturligt hjärtstillestånd men sannolikheten måste anses vara extremt liten. En matematiker skulle säga att risken var praktiskt taget noll.

Eftersom han dagen efter skulle presentera graverande uppgifter om Robert Aschberg, vars fru dessutom hade hotat honom veckan dessförinnan, verkar det uppenbarligen föreligga en misstänkt koppling mellan hans dödsfall och hans arbete med att exponera den kände MSM-journalisten Robert Aschberg vars familj har historiska kopplingar till Stalin, Lenin och finansieringen av den bolsjevikiska revolutionen i Ryssland – som ledde till massmord på ryssar.

Därmed bör fler människor engagera sig i detta dödsfallet och begära en noggrann obduktion, hålla kontakt med polisen och framför allt kontrollera de personer närmare som medverkar i utredningen av hans dödsfall.

 

MSM nämner inte Bechirs död med ett ord – operation nedtystning pågår

Vi kan inte hitta en enda rad om Bechir Rabanis död i MSM vilket är remarkabelt med tanke på omständigheterna. Inga MSM-journalister syntes heller till på minnesstunderna för Bechir i Stockholm, Göteborg och Malmö. Med tanke på de mystiska omständigheterna kan man lugnt påstå att svenska MSM-journalister inte kan göra sitt jobb som sanna journalister. För övrigt verkar journalist-yrket vara ett utdöende skrå med tanke på MSMs allt lägre förtroende hos folket.

 

Sveriges historia av total rättsröta inleddes 1792 med mordet på Gustav III

Man kan i Sveriges historia se ett antal monumentala händelser men mordet på den svenske kungen, Gustav III, 1792 blev startskottet för fler kungamord runtom i Europa, inte minst i Frankrike 1793. Vad var då sanningen om mordet på Gustav III? Precis som i fallen Ivar Kreuger, Olof Palme (och diverse mordutredares död), Estonia, Anna Lindh och andra svenska katastrofer har den verkliga sanningen aldrig framkommit. Däremot finns det gott om indicier.

Sanningen är att Gustav IIIs mord avslöjar vem som styrt Sverige bakom skynket de senaste 225 åren. Gustav III levde 13 dagar efter mordförsöket på honom och under den tiden kunde polisen göra en ordentlig utredning – vilket ledde fram till identifieringen av cirka 200 inblandade adelsmän i mordkomplotten. Efter att Gustav III avled och polischefen kom till kungens bror, Hertig Erik, så rev han sönder pappret med alla misstänkta namn på och sa att vi glömmer det. Hertig Erik var stormästare över frimurarna i Sverige och blev sedermera kung i Sverige. Vad tror vi om maktförhållandena i Sverige efter kungamordet? En liten klick adelsmän och bankirer tog över makten och sedermera lämnades makten över Sverige till de internationella bankirerna.

Dessutom fanns det svenska adelsmän som var med och mördade Gustav III och senare hjälpte till i franska revolutionen när kungamordet skedde där under 1793. En berömd man var Gustav Ribbing som kallades den vackre kungamördaren. Sedermera importerade vi en fransk kung till Sverige vilket återigen bevisar hur sammankopplade den svenska adelseliten var med den franska eliten.

Palme-mordet bevisar den moraliska kollapsen hos den svenska eliten

Olof Palme mördades 1986 och sanningen om hans mord har aldrig framkommit. Hans Holmér spaningsledare för Palmeutredningen uttalade sig i DN 1986:

”Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i dess grundvalar”. 

Vi behöver inte säga så mycket mer om Sveriges maktelit eftersom sanningen står skriven där i svart på vitt. Svenska folket skulle aldrig få veta sanningen om Palme-mordet eftersom den var så chockerande att folket skulle ha revolterat mot makteliten om de fick veta sanningen om mordet. Spekulationerna om mordet har varit många och Ole Dammegård som har utrett mordet under 30 års tid har skrivit en bok: Statskupp i slow motion(kan läsas här på engelska)

Vad Dammegårds senaste teorier handlar om är att Palme aldrig mördades utan att en dubbelgångare sköts och att Palme flydde landet. Det skall tilläggas att Palme själv var med i Geijer-affären på 70-talet där han än idag anklagas för att ha våldtagit en minderårig flicka. Hans nära vän Ebbe Carlsson avled i AIDS 1992 och det sägs att Palme och Ebbe Carlsson hade en relation. I boken beskrivs hur mordutredningen gick ut på att mörklägga och alla seriösa vittnesmål kastades i papperskorgen eller mörklades, t.ex. fanns där cirka 30 vittnesmål om utlänningar med walkie talkies i närheten av mordplatsen som aldrig utreddes. Många hävdar att utländska underrättelsetjänster var inblandade.

Efter mordet har ett stort antal personer med kopplingar till Palme-utredningen dött under mystiska omständigheter och en del har också mördats, tex polis Gösta Trysberg, mördad med 15 knivhugg vid sin brevlåda. Ingvar Heimer, privatspanare, hittades livlös på en bänk i tunnelbanan.  Obducenten Milan Valverius dog också en mystisk död tillsammans med sin fru som också var läkare. Kollektivt självmord kallades det och skedde enligt uppgift efter att Valverius hade påstått att det inte var Palmes kropp som han obducerade. Det finns en rad felaktig information till allmänheten kring Palme-mordet som helt enkelt har tystats ned av MSM.

 

Analys – låt oss inte glömma Bechirs död förrän vi får veta sanningen

Med tanke på allt som har hänt, vi vet inte exakt vad som är sant och vad som är falskt men vi vet att mycket är falskt. Vi vet också att det svenska folket måste ena sig oavsett politisk uppfattning, religion, kultur eller annan tillhörighet. Sanningen måste nu sökas eftersom makteliten har gått över gränsen sedan länge.

Med Bechirs död har vi nu ett ansvar att ta reda på vad som har hänt och det första steget borde vara att söka kontakt med Robert Aschberg samt hans fru och se vad de har att säga i ärendet. Det är helt lagligt att besöka folk i deras hem med fredliga avsikter och efter vad som har hänt med Bechir är det mycket angeläget för Aschberg och hans fru att förklara sig om deras kommunikation med Bechir efter hembesöket, något som Bechir rapporterade precis innan han gick bort.

Den andra saken är att bevaka obduktionen noggrant och alla involverade människor i utredningen kring Bechirs död.

Den tredje saken är att sprida information vitt och brett till hela svenska folket om vad som pågår hos den svenska makteliten. Glöm för allt i världen inte bort att dela ut flygblad om Sanningen Om Sverige som ni kan ladda ner här.