Diskussion om ett nytt penningsystem för Sverige…

Karl Marx omgiven av glada Wall Street bankirer, karikatyr 1911

 

Det har sedan 600-talet funnits olika system med sedlar i Kina. De första verkliga papperspengarna skapades i Kina på 1000-talet under Song-dynastin. Penningsystemet är idag inget som diskuteras på allvar i MSM eftersom det antas att vårt nuvarande system är överlägset med moderna uppfinningar som internetbanker etc. Men hur är det egentligen? Varför talar aldrig någon om hur pengar skapas 2017? Låt oss ta en öppen diskussion om vårt penningsystem och begreppet pengar. Redan för mer än hundra år sedan fanns det information som visade på att den yttersta eliten inom finansvärlden hade allierat sig med i första hand kommunisterna runt om i världen för att skapa ett världsomfattande penningmonopol som idag har blivit verklighet med fristående centralbanker runt om i hela världen. Varför gillade dessa bankirer kommunisterna så mycket? Eftersom kommunisterna hade som idé att förstatliga hela världen under centralbankerna som var bortom statens kontroll så var kommunismen deras favorit-ideologi till att börja med. På detta sätt kunde de uppnå superkapitalism med bankirerna på toppen. Efter en viss tid med socialism började de kommunistiska länderna att dela ut statliga företag till de högsta ledarna inom stat och finans – precis så som skett i Kina och Ryssland. Det såg ut som en privatisering men de högsta kommunistledarna tog marken, företagen och de värdefulla tillgångarna. Man kan kalla kommunism superkapitalism med en liten invigd skara som är med på konspirationen mot folket. De tydligaste exemplen är Kina och Ryssland idag.

 

Vad är pengar och vem bör ha kontrollen över skapandet av pengar?

När jag gick på gymnasiet i slutet av 80-talet hade jag en historielärare som tillhörde den där ovanliga typen som tänkte djupt och utanför boxen. En dag frågade han klassen: Vad är pengar?

Det blev alldeles tyst för alla eleverna var svarslösa. Samhällets grundsten hade ingen analyserat på djupet. Pengar fanns ju och alla tog det för givet att de var värdefulla. Men vad var det som gjorde papperslapparna så värdefulla? Tänk efter, svenska kronor, vem har rätten att ge ut svenska kronor? Den som styr landet ger ut svenska kronor!

Det hörs till och med på namnet, kronor. Det är den verkliga kungen som ger ut de svenska kronorna. Alltså är Riksbanken i maskopi med affärsbankerna de verkliga kungarna i Sverige eftersom de ger ut alla pengar. Riksbanken ger bara ut sedlar och mynt så de har i realiteten ytterst lite makt men affärsbankerna förslavar folket med de 98% skuldpengar som de skapar på en daglig basis när folk skall låna upp pengar till sina bostäder.

Lärarens svar på vad pengar är kom snabbt och var mycket enkelt: Pengar är förtroende och ett lands folk måste ha förtroende för pengarna, annars kommer pengarnas värde att kollapsa.

Utan förtroende för penningsystemet kollapsar värdet på pengarna. Nästa fråga som inställer sig är då: Har vi förtroende för dagens penningsystem där i princip alla länder i världen har lämnat över makten till penningskapandet till centralbanker och affärsbanker utanför statens kontroll?

Därmed kan vi summera dagens situation enligt följande:

I brist på annan information om hur ett bättre penningsystem fungerar har folket förtroende för dagens penningsystem. Så fort folken inser att de har blivit grundlurade av privata banker kommer de att vilja ta tillbaka makten över penningsystemet. Utan informationsmonopol riskerar deras gigantiska bedrägeri system att kollapsa vilken dag som helst. Så känsligt är deras bedrägeri att det är som en jätte på lerfötter. På 15 minuter kan säkert minst 70% av en befolkning övertygas till att skrota dagens system – inte minst för att folken skulle bli oändligt mycket rikare än idag där bankerna parasiterar på alla världens länder och dessutom gör allt för att söndra och härska över folken så att ingen skall genomskåda deras monsterbluff.

 

Hur borde penningproduktion gå till och vilka ytterligare finansiella instrument behövs för att uppnå positiva effekter för folket?

1912 karikatyr av centralbankernas monopol

Vi har redan definierat pengar som folkets instrument för att enkelt byta värdetillgångar mellan sig. Det skall fungera smärtfritt och alla måste ha förtroende så att de inte blir bedragna av systemet. Om någon främmande intressent/makt tar kontrollen över penningproduktionen kan vi betrakta det landet som en feodalstat för penningproducenten eller ”falskmyntaren”. Eftersom den som skapar pengar närsomhelst kan inflatera sönder det ekonomiska systemet genom att trycka upp en massa pengar så ligger den yttersta makten över landets väl och ve hos den som styr penningproduktionen. För att ta ett enkelt exempel så antar vi att jag äger 10% av Sveriges pengar idag. Om affärsbankerna imorgon fördubblar penningmängden så äger jag bara 5% av Sveriges pengar och är därmed betydligt fattigare än idag.

 

Penningsystemet och penningmängden borde ha maximal transparens gentemot folket så att ingen kan bedra folket i smyg. Dessutom borde den ha en koppling till en substantiell tillgång. I modern nationalekonomi rekommenderar man ingen koppling till fysiska tillgångar och ger affärsbanker samt centralbanker fria händer att trycka så mycket pengar som de önskar. I Sverige har vi under flera decennier ökat penningmängden med cirka 7% per år i genomsnitt medan MSM talar om 2% i inflation och lönerna också ökar med cirka 2-3% per år. I själva verket minska folkets köpkraft radikalt medan den översta eliten (1% av befolkningen) ökar sina tillgångar allt snabbare.

Därför är mark(territorium) den bästa valutakopplingen

Mark är den bästa garanten för en stabil valuta

Med tanke på att vem som helst med minsta lilla intresse för kriminalitet och penningproduktion skulle vilja lägga beslag på ett lands guldreserv så anser jag att det bästa sättet att garantera en valutas stabilitet är att använda statens mark kopplat till valutan. Det har gjorts med framgång tidigare i historien, tex i Benjamin Franklins Philadelphia på 1700-talet. Det slutade med att hans markbaserade valuta blev en succé och alla medborgare hade jobb och valutans värde ökade jämfört med andra valutor kontrollerade av centralbanker.

Fördelen med en markbaserad valuta är uppenbar: Ingen kan stjäla territoriet och ingen kan dölja territoriet. Dessutom kan man ju säga att ett lands värde representeras mycket bättre av dess territorium än av en guldreserv eftersom tillgångarna för ett land är dess invånare samt dess territorium. När staten trycker nya pengar och lånar ut dem till medborgare för goda syfte, tex nybyggnation och uppodling, inflateras alla medborgares pengar och därmed har låntagaren en skuld till folket.

Men med tiden kommer han att betala tillbaka pengarna till folket och ytterligare ett hus har kunnat byggas och mark har kunnat förädlas. Därmed tjänar landet och folket på denna utlåning så länge den går till vettiga ändamål.

Benjamin Franklin införde en landbaserad valuta med stor framgång

 

Franklin argumenterade på följande sätt för en landbaserad valuta:

  1. Gold and silver have no permanent value. Therefore paper money backed by gold and silver (as with bank paper money in Europe) are also of no permanent value.

In the previous 100 years the labor value of gold and silver had fallen as new discoveries expanded supplies faster than demand.  The spot value of gold and silver fluctuated just like any other commodity. Unexpected trade disruptions could cause unpredictable changes.  In 1729, Franklin observed that the colonies had already parted with silver and gold in trade with England, and the difference between the value of paper money and that of silver is due to “the scarcity of the latter.”

  1. Land is a more certain asset to back paper money.  For a given colony:
  • The supply of land will not fluctuate with trade as much as gold and silver do
  •  Its supply will not be subject to long-run expansion as New World gold and silver had been
  •  Land cannot be exported from the province as gold and silver can.

 

Benjamin Franklins landbaserade bank beskrevs så här:

 

  • If there is too little paper money, the barter cost of trade will be high, and people will borrow more money on their landed security to reap the gains of the lowered costs that result when money is used to make transactions.  A properly run land bank will never loan more paper money than the landed security available to back it, and so the value of paper money, through this limit on its quantity, will never fall below that of land.

 

  • If too much paper money were issued relative to what was necessary to carry on internal trade and the paper money began to lose its value, people would snap up this depreciated paper money to pay off their mortgaged lands to clear away the mortgage lender’s legal claims to the land.  So people could potentially buy the land to capture its real value.  This process of paying paper money back into the government would reduce the quantity of paper money in circulation and so return paper money’s value to its former level.

 

Med ovanstående system skulle inflationen vara självreglerande. Där finns en liten kostnad för att driva en sådan här landbank men vinningarna skulle vara enorma för hela folket och ingen privat bank skulle kunna stjäla en krona från folket – ett paradis i jämförelse med dagens genomkorrupta system! Föreställ er att vem som än behöver bygga ett hus eller starta ett bra projekt behöver låna pengar. Då kan landbanken trycka upp nya pengar och sedan låta dig betala tillbaka utan ränta eftersom ränta förstör hela penningsystemet i längden (det visste folk i urminnes tider och därför var ränta förbjudet).

 

Naturligtvis varade inte Benjamin Franklins penningsystem särskilt länge. Så fort den engelska bankirerna fick nys om hans penningsystem förbjöd de alla alternativ till centralbanksvalutan prompt och välståndet försvann därmed kvickt i Pennsylvania.

 

 

 

Finansiella instrument för att byta tjänster och skapa penningmängd

Utgivandet av papperssedlar som motsvarar en viss arbetstid och en viss summa pengar, tex en timmes arbete, kan skapas genom statliga projekt och skapar en initial penningmängd hos folket.

En timmes arbete är en timmes arbete och alltså kan inflationen inte bita på dessa sedlar. Dessutom kan de användas som pengar eller för att byta tjänster.. En flygande start på ett sådant system skulle innebära att staten en dag skrotar det gamla penningsystemet och drar igång en massa statliga projekt samt delar ut en viss mängd pengar till folket som ett startkapital. Låt systemet sköta sig självt. Nyckeln är att inte låta bankerna sätta sig som parasiterande mellanhänder mellan människorna.

Vårt falska skuldberg till bankerna skall överföras till folket via staten

BIS i Schweiz – superbankernas bank

 

Idag har svenska folket totala bolån på cirka 3500 miljarder kronor till bankerna som egentligen är skulder till svenska folket och inte till bankerna. Dessa skulder är bankernas stöldgods från folket och skall återlämnas till folket via staten. Förslagsvis kan man låta alla gamla bolån återbetalas till staten och delas ut till folket efter att statsskulden har betalats av. Det är av yttersta vikt att betala av statsskulden eftersom då har de internationella bankirerna ingen ”laglig” anledning att attackera Sverige, vilket ger ett moraliskt överläge. Naturligtvis har bankirerna ingen laglig anledning annars heller eftersom alla de där skuldpengarna har använts för att ta kontrollen över vår stat genom utpressning. Men för att ingen människa skall kunna förledas att tro att vi inte gör rätt för oss är det bra att betala av den där skulden.

Riksbanken är en marionett till BIS

Sist men inte minst måste vi inspirera andra länder att göra detsamma eftersom i princip världens alla länder är förslavade under centralbankernas tyranni där BIS i Schweiz är spindeln i nätet som styr alla centralbankerna som små dotterbolag. Intressant notis är att alla länder som försökt skapa sina egna pengar inom kort har hamnat i krig med stormakterna.

 

Slutsats – folket kan återta sin frihet och skapa en helt ny framtid utan banktyranni

Efter hundratals år under oket av en fristående Riksbank som lyder under de internationella bankirerna samt ett antal affärsbanker med oligopol på att skapa nya skuldpengar är det svårt att ens föreställa sig ett nytt penningsystem som gynnar folket. Folket är livrädda för att krascha dagens system eftersom de verkligen tror att det inte finns ett bättre alternativ. Nu är det dags att släppa rädslan och ta tillbaka kontrollen över vårt land, annars finns det snart inget land kvar.

Dagens system bygger på en fruktansvärd lögn om att landet mår bäst av att låta affärsbankerna skuldsätta folket samt att låta en fristående Riksbank styra räntan och trycka kontanter. Dessutom är det ett ondskefullt system som förslavar både folket och staten under bankerna. I en krissituation – som Riksbanken och affärsbankerna i maskopi kan skapa när som helst – kollapsar landet och folket kan utpressas till att gå med på vadsomhelst så länge som där finns någon som styr massmedia.

Där har vi nyckeln till alla våra problem – lögner, rädsla och ondska. Det vi behöver är sanning och godhet för folkets väl. Men i dagens kultur där det skrattas åt ärlighet och godhet så har detta förvridna synsätt blivit en standard som marknadsförs ivrigt av vår MSM (Mainstream Media) till folket i form av degenererad kultur. Om någon föreslår att folket skall få tillbaka sina pengar kommer MSM omedelbart att påstå att någon vill ”kollapsa samhällsordningen”!!

Vad betyder det egentligen att kollapsa samhällsordningen? Det innebär att hjälpa folket ut ur vårt gangstervälde och tillbaka till friheten. Med den oförklarliga ursäkten att ”vårt system är fantastiskt och stabilt” så förvägras folket sin frihet av bankirerna. Vad skall då folket göra? Folket måste stå upp för sin frihet med fredliga medel, annars försvinner alla möjligheter till frihet inom kort. Sök upp makthavarna och visa sanningen och tala sedan om för dem att nu vill vi ha tillbaka kontrollen över våra penningproduktion och vi vill inte ha några parasiter i vårt penningsystem i form av storbanker och centralbanker.

Låter det enkelt? Låter det självklart? Allt som hindrar oss är våra rädslor och vår okunnighet. Kom ihåg, hundratals år av media-monopol, hur mycket begränsar det inte våra tankar? Det är nu dags att höja tankarna och inte längre låta oss begränsas av de primitiva krafter som skapat vårt nuvarande falska penningsystem som slutligen gör alla medborgare till slavar under dessa dolda penninghärskare.