Karl Marx och Riksbankens förtryck av svenska folket – del 2 om banksystemet..

1911 – en historisk karikatyr: Karl Marx hälsas som hjälte av Wall Streets superbankirer. Rockefeller, JP Morgan, Roosevelt är i bild samt Rothschilds röda flaggor syns i bakgrunden.

 

 

Sammanfattningsvis såg vi i del 1 hur bankerna inte bara kommer att skapa den kommande kraschen utan de kommer även att göra det svenska folket utfattigt efter kraschen genom att konfiskera stora delar av deras sparkonton helt ”lagligt” via Bail-In. Vi såg också att medelsvensson teoretiskt kan komma att få ge upp närmare 100% av sina likvider på banken efter kraschen. Min gissning är att bankerna inte riktigt vågar stjäla så mycket i det första skedet utan att bankerna i första steget tar kanske 50-60% av alla besparingar precis som i Österrike/Cypern. Därefter fryser de mycket av resterande likvider samt skuldsätter staten ytterligare via ”bail-out”.

Alla revolutioner sedan den franska revolutionen var bankernas

Total ironi: Fransk sedel från 1792 som hotar falskmyntare till livet.. Vem tryckte sedeln om inte en falskmyntare?..

Bankirerna vill ju inte ha en folklig revolution utan de vill bara kontrollera, skrämma, förtrycka och stjäla så mycket som möjligt tills de har tagit allt och kan skapa sin globala superstat med befolkningar som har slavstatus. Varför skriver aldrig MSM om bankernas tyranni mot folket? Just där hittar du det mest uppenbara beviset på att bankerna även styr all media. Media kan anses vara det viktigaste vapnet som bankerna har för att kontrollera folks tankar.

Världens folk har blivit långsamt kokta som kräftor. Folk tyckte att det var skönt i början (folket fick det bättre ställt materiellt i början efter att bankerna fått makten) och helt plötsligt ser folk döden i vitögat 250 år senare utan att man fattade att det blev för varmt i grytan.

 

Jag tror att vi till slut kommer att få se sann världskommunism cirka 100 år efter ryska revolutionen (bankernas revolution mot folket alltså, inte vad vi läste i skolboken) – med den enda skillnaden jämfört med den vilseledande kommunistiska teorin att det är bankirerna som äger världen istället för folket eller staten. Det kommer att bli en kortvarig diktatur men i linje med profetiorna kommer detta att inträffa och det kommer att bli världshistoriens största läxa inför framtiden. Kommunismens sanna ansikte visar sig till slut för massorna 100 år efter den omtalade karikatyren där Karl Marx står som en hjälte på Wall Street omgivna av de superrika beundrarna samt med den röda flaggan hängande på bankfasaderna. Den röda flaggan har alltid symboliserat både kommunismens blod som flyter under revolutionen (bankernas revolution mot folken alltså) och familjen Rothschild som anses vara den mest inflytelserika bankirfamiljen i världen de senaste århundradena. Rothschild myntade ju även begreppet ”the time to buy is when there is blood in the streets” på tal om den franska revolutionen i Paris 1870 som Rothschild sponsrade och sedermera utnyttjade för att köpa upp alla fastigheter från dödsbona för en spottstyver. Familjen Rithschild köpte på det här sättet cirka 3000 fastigheter i centrala Paris, en ytterst makaber historia.

Vem kunde ana 1911 att Fed Reserve skulle ta makten över USAs penningutgivning samt att bolsjevikerna skulle ta Ryssland och att hela världen skulle införa centralbanker som skulle komma att styras av den hemliga superbanken BIS i Schweiz? Vem har någonsin diskuterat i MSM att alla länder är medlemmar i BIS oavsett politiska ”åsikter”? Clinton, Bush, Putin, Xi Jinping, Trump, Erdogan – i BIS är alla kompisar och det är där den verkliga makten finns. All politik verkar endast vara ett spel för galleriet för oavsett vilken politik de för vågar ingen röra bankerna. Alltså vet vi nu var makten finns.

Karikatyr 1912 som visar hur bankerna styr hela samhället, regeringen, bönderna och alla storföretag som en bläckfisk.

Låt oss sammanfatta bankdiktaturen i vår artikelserie så här långt:

  1. Alla banker tjänar enorma summor pengar utan att arbeta för dem. De trycker pengar praktiskt taget helt utan kostnad och de utför inget produktivt arbete. Staten talar om att alla måste arbeta men hur är det med bankerna? De producerar ingenting av värde men tjänar en stor del av alla pengar i samhället. Varför talar aldrig stat eller media om det fördärvliga med vårt nuvarande banksystem? Svaret är enkelt och sanningen är naturligtvis att bankerna styr stat och media som sina marionettdockor.
  2. Banker är beroende av att folket söndras så mycket som möjligt. Om folket litar på varandra behöver man inga banker. Därför vill bankerna i alla lägen sänka moralen och förstöra all sammanhållning i samhället. Banker är som parasiter som förgiftar hela världen.
  3. I och med att vårt penningsystem är uppbyggt som ett gigantiskt pyramidspel som endast funkar under tillväxt av penningmängden (via ökade lån) så slutar varje cykel med en katastrof för massorna medan bankerna tar över alla tillgångarna och räddas gång på gång av folket och staten (utan att fråga folket om lov). Katastrofen går till så att staten låter bankerna råna folket via bail in och bail out och via att respektive centralbank tar över de värdelösa lånen från bankerna och trycker upp nya pengar som inflaterar hela folket. Notera att under 2008-2009 ökade Sveriges penningmängd med cirka 14-15% per år. Vart gick alla miljarderna??!..
  4. Vi har en värld som är en enda gigantisk hjärntvätt där bankerna använder media (MSM) och staten för att hjärntvätta världens människor eller som de själva säger: ”We create reality”… Denna illusion är idag sanning för minst 80% av världens människor gissar jag. Det är därför som vi behöver sprida information vitt och brett till folk med ett öppet sinne.

 

En sann historia: Riksbanken trycker pengar som staten lånar med ränta

Riksbanken, BIS förlängda arm i Sverige där insyn saknas

Bakgrunden till denna information är att vår Riksbank anses tjäna folket medan den i själva verket gör motsatsen och istället tjänar affärsbankerna på det mest uppenbara sättet. Det har gått så långt att Riksbanken inte längre kan låna ut pengar direkt till staten efter att den nya Riksbankslagen antogs 1988. Sedermera har även EU förbjudit alla EU-nationers centralbanker att trycka upp pengar åt sina folk och att låna ut dem utan ränta via en affärsbank. Här luktar det något alldeles oerhört illa av korruption och öppet förtryck av folket.

I Bo Lundgrens eminenta trilogi om penningsystemet läser vi följande:

I mitten av mars 2015, i samband med att Riksbanken sänkte reporäntan till minus 0,25%, annonserade riksbankschefen Stefan Ingves att banken skulle köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor. En kort tid senare meddelar samma Ingves köp av statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder. Sedan har det rullat på. Riksbankens utlåningsfest har fortsatt – för lån till svenska staten handlar det om, om än indirekt. Ett riksbanksprotokoll från 16-12-20 meddelar: ”Riksbankens sammantagna köp av nominella och reala svenska statsobligationer enligt detta beslut och tidigare beslut kommer därmed vid halvårsskiftet 2017 att uppgå till 275 miljarder kronor…” (källa: http://www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2016/dir_probil_B_161221_xXvV877c_sv.pdf ).

 

Slutsats: Riksbanken kommer fram till juli 2017 att under senare år ha krängt i princip 275 miljarder ”luftkronor” till det aningslösa svenska folket i utbyte mot riktiga kronor, skattepengar, i form av ränta och de nominella lånesummorna. Detta att staten överhuvudtaget lånar pengar av Riksbanken, dvs ”av sig själv”, talar för att det är något som inte stämmer i sammanhanget. Det indikerar att det inte är staten = svenska folket som bestämmer över Riksbanken, utan ”någon annan”. Ty bestämde staten verkligen över sin egen riksbank, behövde ju staten knappast ”låna” – vem annars lånar pengar, dessutom mot ränta, av sig själv? Frågan är därför: Vem styr i verkligheten över Riksbanken, som på senare tid bäddar för att kamma hem ränta på 275 miljarder?

PositiveMoneys fråga 1 till Riksbanken: Vilken lag hindrar svenska staten att låna pengar från Riksbanken?

Riksbankens svar: Enligt riksbankslagen 8 kap. 1§ får Riksbanken inte bevilja kredit till eller förvärva skuldförbindelse direkt från staten, annat offentligt organ eller institution inom Europeiska Unionen. Riksbanken får dock bevilja staten kredit under dagen inom ramen för betalningssystemet RIX.

 

Görans följdfråga till Riksbanken: Riksbanken köper statsobligationer för årligen miljardbelopp, varav en inte obetydlig del av svenska staten. Detta är ju endast en förskönande omskrivning för att Riksbanken lånar ut pengar till staten, där obligationerna är ”skuldebreven”. Krediter som sedan skattebetalarna på sikt får betala med ränta. Är inte detta om något ett flagrant brott mot riksbankslagen?

 

Riksbankens svar: Riksbankens köp av statsobligationer sker uteslutande i penningpolitiskt syfte. Således sker alla köp i sekundärmarkanden, dvs Riksbanken ger inga lån direkt till staten.

 

Görans kommentar: Även om Riksbankens köp av svenska statsobligationer sker ”i penningpolitiskt syfte” som påstås (dvs i syfte att expandera penningmängden), innebär förfarandet med köp via en mellanhand odiskutabelt rent logiskt att Riksbanken indirekt lånar staten pengar.

Sammanfattning av märkligheterna i anslutning till fråga 1: Varför lånar inte staten direkt och helt gratis av sin egen riksbank vid behov istället för att vända sig till svenska och internationella affärsbanker på den sekundära obligationsmarknaden? Som föranledde mig att ställa följande fråga till Riksbanken:

Görans följdfråga till Riksbanken: Varför lånar inte svenska staten pengar av sig själv helt gratis allt efter behov?

Riksbankens svar: Riksbankens köp av statsobligationer sker uteslutande i penningpolitiskt syfte. Således sker alla köp i sekundärmarkanden, dvs Riksbanken ger inga lån direkt till staten.

Görans kommentar: Här undviker Riksbanken att svara på frågan. Man upprepar istället sitt tidigare lämnade svar, att man inte lånar ut pengar, obs, direkt till staten, vilket jag anser är att försöka kringgå sanningen…

Var är logiken? Nu kommer det verkligt intressanta:

Positive Moneys fråga 2 till Riksbanken: Kunde svenska staten låna pengar från Riksbanken innan lagen antogs [år 1988; min anm.]? 122

Riksbankens svar: Ja.

Positive Moneys fråga 3: Stämmer det att Maastrichtfördraget artikel 104(1) och senare Lissabonfördraget förbjuder svenska staten och svenska kommuner att låna pengar från Riksbanken?

Riksbankens svar: Ja. (!!!)

Sammanfattning

Med ovanstående fakta i bagaget kan vi återigen konstatera att svenska folket har blivit grundlurade å det grövsta, denna gången av vår egen Riksbank som vi tror att svenska folket kontrollerar via vår Riksdag. Det intressanta här är ju den offentliga dubbelmoralen: Staten äger Riksbanken men staten har ingen makt över Riksbanken eftersom penningpolitiken skall skötas självständigt av Riksbanken.

Att ge bort makten över penningpolitiken är samma sak som att ge bort den yttersta makten över sitt land till främmande makt(som vi inte vet någonting alls om) eftersom Riksbanken styrs i allt väsentligt av superhemliga BIS (Bank of International Settlements) i Schweiz, precis som alla stora länder i världen görs.

När man ser Riksbankens brist på öppenhet i sina årsredovisningar, sin slutna valprocess och sin arroganta kommunikation med allmänheten inser man att svenska folket har tappat all kontroll över sitt land. Per Lundgren har i sin bok på ett bra sätt åskådliggjort att det pågår ett gigantiskt bedrägeri mot svenska folket (och alla andra folk runtom i världen). Svenska folket bör ställa krav på en helt oberoende och kritisk granskning av Riksbankens penningproduktion och därefter ta tillbaka makten över landet från bankirerna  genom att förbjuda Riksbanken att låna ut pengar till svenska staten. Alla pengar som trycks tillhör per definition det svenska folket.