På denna sidan kommer vi att försöka reda ut vad det innebär att bo i ett fritt land. Vi har ju lärt oss sedan barnsben att vi bor i ett fantastiskt land som heter Sverige där alla människor har yttrandefrihet och där det finns en fantastisk välfärd för alla.

Vi börjar med att försöka bena ut den verkliga sanningen via några citat av Vladimir Lenin(till vänster på bild) som jag tycker sammanfattar vårt nuvarande samhällstillstånd(det ofria landet) mycket väl, mina kommentarer till hans uttalanden finns inom parenteserna. Sverige är en närmast perfekt modell av Lenins lydiga marxiststat – barnen och folket lider av förtryckarna men på den materiella ytan ser allt bra ut.

 

 

 

 

Lenins citat med kommentarer inom parentes

The state and the banks

”When there is state there can be no freedom, but when there is freedom there will be no state.” (med staten menas inte i första hand statens ”institutioner” utan samhällets främsta makthavare, dvs media och banker som kontrollerar statens företrädare.)

”The best way to destroy the capitalist system is to debauch the currency.” (här kan man utläsa att kommunisterna arbetar med det internationella storkapitalet för att ta över länder.)

Skendemokrati

”Democracy is indispensable to socialism.” (Här ser vi att skendemokrati är bästa sättet att genomdriva kommunisternas agenda utan att folk förstår att de blir grundlurade av systemet.)

”Under socialism all will govern in turn and will soon become accustomed to no one governing.” (Partier kommer och går i regerinsställning men samma dolda makthavare trycker pengarna och samma dolda makthavare styr all media.)

”Any cook should be able to run the country.”(Vem som helst utan utbildning kan styra landet eftersom ledarna endast är marionettdockor på scenen.)

”To rely upon conviction, devotion, and other excellent spiritual qualities; that is not to be taken seriously in politics.”(Alla de som har ärliga ambitioner i politiken måste tryckas ned.)

”The oppressed are allowed once every few years to decide which particular representatives of the oppressing class are to represent and repress them in parliament.” (Folket är slavar som får välja sina förtryckare i demokratiska val.)

Hjärntvätt av barnen

”Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted.” (Hjärntvätt från barnsben är avgörande i ett marxistiskt samhälle och därför måste alla barn tas från sin familj in i statens omvårdnad från låg ålder.)

The Main Stream Media(MSM)

”The press should be not only a collective propagandist and a collective agitator, but also a collective organizer of the masses.” (Pressen är massornas opium, den appellerar till de lägsta sinnena och drifterna för att skapa önskade effekter.)

”All over the world, wherever there are capitalists, freedom of the press means freedom to buy up newspapers, to buy writers, to bribe, buy and fake “public opinion” for the benefit of the bourgeoisie.” (Lenin erkänner att i väst försökte en grupp människor(”bourgeoisie”) ta över pressen men han berättade inte att det var samma bankirer som han arbetade för i Ryssland.)

Sammanfattning

Den nakna sanningen är att amerikanska och brittiska bankirer finansierade hela den ryska revolutionen(samt nazisterna i Tyskland). Se nedan för ett litet citat:

”The main purveyors of funds for the revolution, however, were neither the crackpot Russian millionaires nor the armed bandits of Lenin. The ‘real’ money primarily came from certain British and American circles which for a long time past had lent their support to the Russian revolutionary cause . . . NONE DARE CALL IT CONSPIRACY by 1971 by Gary Allen.

Med ovanstående i åtanke, kom ihåg den superrike amerikanen John D. Rockefellers ord: Competition is a sin!

 

Det kan utan vidare sägas att hela historien om kommunism är en enda orgie i lögner som har misslett miljarder människor och Sveriges regering och press har sålt ut hela vårt land till dessa internationella bankirer som hjärntvättat hela världen monopolkapitalism(alias marxism/kommunism) de senaste 100 åren via sin totala kontroll över penningproduktion, media, storföretag och regeringar.

Varför är Sverige ett ofritt land? 

Eftersom vi alla tror att vi lever i ett fritt land, hur kan någon då påstå att vi lever i ett ofritt land? Är han inte helt fel ute? Det beror på att vi inte längre förstår vad som är essensen av ett fritt land efter hundra års hjärntvätt av vår monopolmedia. Se på karikatyren till vänster från 1912 om hur bankirerna på Wall Street redan då styrde alla politiker i USA.

 

 

 

                  Skendemokratin i Sverige – Några huvudpunkter

 

  • Våra valda makthavare har ingen makt. Sveriges stat trycker inte ens sina egna pengar. Där har du det mest påtagliga beviset på vår ofrihet. Sedan hundratals år har Riksbanken haft ensamrätt på att trycka pengar men Riksbanken är ingen fri organisation och det är nästan uteslutande privata banker som trycker pengar i Sverige. Riksbanken trycker bara kontanter som utgör några få procent av penningmängden. Riksbanken är helt underordnad den internationella superbanken BIS(Bank of International Settlements) som sedan starten 1930 har samarbetat med alla stora länder i världen inklusive Nazi-Tyskland, Bolsjevik-Ryssland samt en rad andra kommunistiska diktaturer. Sist men inte minst är Sverige hårt skuldsatt till IMF(som lyder under BIS), dvs vi är inte fria att ta egna beslut.
  • Vår media är helt kontrollerad av några familjer(Bonnier och Hjörne) samt en multinationell koncern ägd av en massa banker(Schibsted). En stiftelse, Mittpress, äger en del tidningar i Norrland men de köper också sina nyheter av TT/AP så de är inte självständiga. 
  • All ny media förtrycks och stämplas som ”fake news” av hela vårt etablissemang idag.
  • Vi har massövervakning av folket via varenda mobiltelefon och dator. Aldrig i historien har alla medborgare varit så övervakade som idag.
  • Ingen kontrollerar våra underrättelsetjänster som expanderar för varje år. I nuläget har Säpo, Must och FRA budgetar på cirka 3 miljarder kronor per år. Ingen folkvald institution granskar deras verksamheter och vi har strängt taget ingen aning om vilka resultat de uppnår med sin verksamhet.
  • Barnen måste in i en skola som följer svensk läroplan från 6 års ålder, där finns ingen valfrihet alls idag för att utbilda sina barn och ”home schooling” anses vara kriminellt oavsett omständigheterna.
  • Det finns yttrandefrihet i Sverige men om du kritiserar MSMs version av ”sanningen” så kommer du att stämplas som extremist och förföljas av MSM. Endast den som är beredd att ge upp sitt anseende har möjlighet att tala fritt i Sverige. På detta sätt elimineras säkert 99% av all opposition eftersom de flesta människor behöver ekonomisk trygghet etc.