Nedan kan ni se ett antal utvalda videos på engelska(skall komma med svenska texter snart) om neomarxismens infiltration och kontroll över vårt moderna samhälle. I första delen visas hur neo-marxismen orsakade nedgången för den moderna människan genom förstörandet av harmonin i familjer och andra sociala relationer.

 

I den andra delen visas hur neo-marxismen förstör hela mänskligheten via sin subversion av religionerna och via våldsamma revolutioner genomförda av ”nyttiga idioter”. Människorna blev till slut ateistiska materialister utan att förstå orsakerna.

I den tredje delen visas hur de neo-marxistiska härskarna använde sig av uråldriga subversionstaktiker från Kina som gjorde att de kunde förstöra nästan allt av värde i alla länder som de attackerade. Folken förstod inte ens att de var under attack eftersom neo-marxisterna utnyttjade förrädare på nyckelpositioner i varje land som de ville ta över. När folket blir alltför beroende av den tyranniske staten blir de till sist hjälplösa och staten samt dess företrädare ser till att bli den nya Gude samt tar all makt och alla rikedomar.